Så här installerar du minnes- och teckensnitts-DIMM

Så här installerar du minnes- och teckensnitts-DIMM


1.

Stäng av skrivaren och koppla loss alla ström- och gränssnittskablar.

HP 3000 3600 3800 as pp03 Så här installerar du minnes  och teckensnitts DIMM

2.

På skrivarens högra sida trycker du ihop de svarta flikarna och drar sedan ut moderkortet från skrivaren.

HP 3000 3600 3800 as mm02 Så här installerar du minnes  och teckensnitts DIMM

3.

Lägg moderkortet på ren, torr och jordad yta.

Om du vill byta ut det DIMM-kort som just nu är installerat, drar du isär hakarna på varje sida om DIMM-kortet, lyfter upp DIMM-kortet och drar ut det.

HP 3000 3600 3800 as mm07 Så här installerar du minnes  och teckensnitts DIMM

4.

Ta ur det nya DIMM-kortet från den antistatiska förpackningen och leta upp justeringsskåran på undersidan av DIMM-kortet.

HP 3000 3600 3800 as mm08 Så här installerar du minnes  och teckensnitts DIMM

5.

Håll DIMM-kortet i kanterna, passa in skåran på kortet med strecken i DIMM-kortplatsen och tryck in kortet i kortplatsen så att det fastnar. När kortet är rätt isatt syns inte metallkontakterna.

HP 3000 3600 3800 as mm04 Så här installerar du minnes  och teckensnitts DIMM

6.

Tryck DIMM-kortet nedåt tills kortet fastnar.

HP 3000 3600 3800 as mm05 Så här installerar du minnes  och teckensnitts DIMM

HP 3000 3600 3800 note Så här installerar du minnes  och teckensnitts DIMM OBS!

Om det är svårt att sätta i kortet, se till att skåran vid kortets nederkant är riktad mot strecken i kortplatsen. Om DIMM-kortet fortfarande inte går att sätta i, kontrollera att du använder rätt typ av DIMM-kort.

7.

Passa in kanten av moderkortet i spåren överst och nederst på kortplatsen och sätt sedan tillbaka kortet i skrivaren. Tryck på moderkortet tills det fastnar. Ett klickljud hörs när det sitter på plats.

HP 3000 3600 3800 as mm06 Så här installerar du minnes  och teckensnitts DIMM

8.

Anslut strömkabeln och USB- eller nätverkskabeln igen och slå på skrivaren.

9.

När du har installerat ett DIMM-kort för minne bör du läsa informationen i Aktivera minne.

HP 3000 3600 3800 Så här installerar du minnes- och teckensnitts-DIMM