Så här kontrollerar du DIMM-installationen

Så här kontrollerar du DIMM-installationen


1.

Slå på skrivaren. Kontrollera att skrivaren är i läget Redo när startsekvensen avslutats. Om det visas ett felmeddelande kan en DIMM-krets vara felinstallerad.

2.

Skriv ut en konfigurationssida. Se Använda informationssidor om skrivaren.

3.

Kontrollera avsnittet Installerade skrivarspråk och tillbehör på konfigurationssidan och jämför med konfigurationssidan som du skrev ut före DIMM-installationen.

4.

Det kan hända att DIMM inte är installerat korrekt. Upprepa installationen.

eller

Det kan vara fel på DIMM-minnet. Försök med ett annat DIMM-kort.

HP 3000 3600 3800 Så här kontrollerar du DIMM-installationen