Kontrollera DIMM-installationen

Kontrollera DIMM-installationen


Kontrollera att DIMM-minnena har installerats korrekt och fungerar.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Kontrollera DIMM-installationen