Plast

Plast


Plastdelar över 25 gram är markerade enligt internationell standard, vilket underlättar återvinningen när produktens livslängd har uppnåtts.

HP 3000 3600 3800 Plast