Papper

Papper


Den här produkten kan använda återvunnet papper om detta motsvarar riktlinjerna i HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Produkten lämpar sig för användning av returpapper enligt EN12281:2002.

HP 3000 3600 3800 Papper