Materialrestriktioner

Materialrestriktioner


Den här HP-produkten innehåller inte kvicksilver.

Den här HP-produkten innehåller ett batteri som kanske måste hanteras på särskilt sätt när den har slutat fungera. Batterierna inuti, eller som Hewlett-Packard skickar med för denna produkt, innehåller följande:


Skrivare i HP Color LaserJet 3000 och 3800-serien
Skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien
Typ: litium-polykarbonmonofluorid-batteri BR1632
Typ: litium-polykarbonmonofluorid-batteri BR2032
Vikt: 1,5 g
Vikt: 2 g
Placering: På moderkortet
Placering: På I-styrkortet
Kan tas bort av användaren: NEJ
Kan tas bort av användaren: NEJ

Om du vill ha information om återvinning kan du gå till www.hp.com/recycle eller kontakta de lokala myndigheterna eller EIA (Electronics Industries Alliance): www.eiae.org.

HP 3000 3600 3800 Materialrestriktioner