Konformitetsdeklaration (HP Color LaserJet 3600-serien och HP Color LaserJet 3800-serien)

Konformitetsdeklaration (HP Color LaserJet 3600-serien och HP Color LaserJet 3800-serien)


Konformitetsdeklaration
enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014
Tillverkarens namn:
Hewlett-Packard Company
Tillverkarens adress:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
tillkännager att produkten
Produktnamn:4)
HP Color LaserJet 3600-serien/HP Color LaserJet 3800-serien
Reglerad modell:3)
BOISB-0504-00
Med
Q5985A – Extra inmatningsfack för 500 ark
Produktalternativ:
ALLA
Tonerkassetter:
Q6470A, Q6471A, Q6472A, Q6473A, Q7581A, Q7582A, Q7583A
överensstämmer med följande produktspecifikationer:
SÄKERHET:
IEC 60950-1:2001/EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (klass 1 laser-/lysdiodprodukt)
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:1993 +A1 +A2/EN55022:1994 +A1 +A2 – klass B1)
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Ytterligare information:
Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 89/336/EEC och lågspänningsdirektivet 73/23/EEC och är således CE-märkt.
1) Produkten har testats i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards datorsystem.
2) Enheten uppfyller kraven i del 15 av FCC-bestämmelserna. Produkten får användas på följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar. (2) Enheten måste acceptera eventuella störningar, även störningar som kan ge oönskade resultat i användningen.
3) Enligt regleringar har produkten tilldelats ett reglerat modellnummer. Det här numret ska inte förväxlas med produktnamn eller produktnummer.
4) CLJ3600-serien och CLJ3800-serien liknar varandra i utformning, men har olika gränssnittskort.
Boise, Idaho 83713, USA
16 maj 2005
Endast för regleringssyften:
Kontakt i Australien
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, Australien
Kontakt i Europa
Det lokala HP försäljnings- och servicekontoret eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Tyskland, (FAX +49-7031-14-3143)
Kontakt i USA
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (Tel: 208-396-6000)

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP 3000 3600 3800 Konformitetsdeklaration (HP Color LaserJet 3600-serien och HP Color LaserJet 3800-serien)