Specifikationer för strömförbrukning

Specifikationer för strömförbrukningStrömförbrukning (genomsnitt i watt)1
Produktmodell
Utskrift2
Redo3
Vilolägeslampa4
Av
Värme-redo (BTU/timme)5
HP Color LaserJet 3000
409
29
13
0,5
100
HP Color LaserJet 3000n
409
29
13
0,5
100
HP Color LaserJet 3000dn
409
29
13
0,5
100
HP Color LaserJet 3000dtn
409
29
13
0,5
100
HP Color LaserJet 3600
337
51
15
0,5
171
HP Color LaserJet 3600n
337
51
15
0,5
171
HP Color LaserJet 3600dn
337
51
15
0,5
171
HP Color LaserJet 3800
437
48
15
0,5
162
HP Color LaserJet 3800n
437
48
15
0,5
162
HP Color LaserJet 3800dn
437
48
15
0,5
162
HP Color LaserJet 3800dtn
407
46
15
0,7
162

1 Den strömförbrukning som anges är det högsta uppmätta värdet för utskrifter i färg och svartvitt med standardspänningar.

2 HP Color LaserJet 3000: Utskriftshastigheten är 15 spm (sidor per minut) för Letter-format och 29 spm för A4-format. HP Color LaserJet 3600: Utskriftshastigheten är 17 spm (sidor per minut) för Letter-format och 17 spm för A4-format. HP Color LaserJet 3800: Utskriftshastigheten är 20 spm (sidor per minut) för Letter-format och 21 spm för A4-format.

3 Standardaktiveringstiden från Redo till Sparläge är 30 minuter.

4 Återhämtningstiden från sparläge till utskriftsstart är 6 sekunder.

5 Den högsta värmeavledningen för alla modeller är i startläget 171 BTU per timme.

HP 3000 3600 3800 note Specifikationer för strömförbrukning OBS!

Värdena kan ändras.

HP 3000 3600 3800 Specifikationer för strömförbrukning