Specifikationer för driftmiljö

Specifikationer för driftmiljöSpecifikationer för driftmiljö
Miljö
Rekommenderat
Tillåtet
Temperatur
17 till 25 °C
10 till 27 °C
Luftfuktighet
20 till 60% relativ luftfuktighet (RH)
10 till 70 % RH
Höjd
Ej tillämpligt
0 till 2 600 m
HP 3000 3600 3800 note Specifikationer för driftmiljö OBS!

Värdena kan ändras.

HP 3000 3600 3800 Specifikationer för driftmiljö