Akustikspecifikationer

AkustikspecifikationerAkustikspecifikationer för skrivare i HP Color LaserJet 3000-serien1
Ljudstyrka
Enligt ISO 9296
Utskrift (15 spm)2
LWAd= 6,9 Bel (A) [69 dB(A)]
Redo
LWAd = 5,3 Bel (A) [53 dB (A)]
Ljudtryck: bredvidstående
Enligt ISO 9296
Utskrift (15 spm)2
LpAm = 55 dB (A)
Redo
LpAm = 39 dB (A)

1 HP Color LaserJet 3000dn testades i läget enkelsidig utskrift för A4-format.

2 Utskriftshastigheten är 15 spm (sidor per minut) för Letter-format och 4 spm för A4-format. Utskriftshastigheten är 30 spm (sidor per minut) för Letter-format och 29 spm för A4-format.


Akustikspecifikationer för skrivare i HP Color LaserJet 3600-serien1
Ljudstyrka
Enligt ISO 9296
Utskrift (17 spm)2
LWAd = 6,4 Bel (A) [64 dB (A)]
Ljudtryck: bredvidstående
Enligt ISO 9296
Utskrift (17 spm)2
LpAm = 49 dB (A)

1 HP Color LaserJet 3600-skrivaren testades i läget för enkelsidig monokrom utskrift med A4-format.

2 Utskriftshastigheten är 17 spm (sidor per minut) för Letter-format och 17 spm för A4-format.


Akustikspecifikationer för skrivare i HP Color LaserJet 3800-serien1
Ljudstyrka
Enligt ISO 9296
Utskrift (20 spm)2
LWAd = 6,4 Bel (A) [64 dB (A)]
Redo
LWAd = 5,4 Bel (A) [54 dB (A)]
Ljudtryck: bredvidstående
Enligt ISO 9296
Utskrift (20 spm)2
LpAm = 50 dB (A)
Redo
LpAm = 40 dB (A)

1 HP Color LaserJet 3800dn testades i läget enkelsidig utskrift för A4-format.

2 Utskriftshastigheten är 20 spm (sidor per minut) för Letter-format och 21 spm för A4-format.

HP 3000 3600 3800 note Akustikspecifikationer OBS!

Värdena kan ändras.

HP 3000 3600 3800 Akustikspecifikationer