Bilaga C Skrivarens tekniska specifikationer

Skrivarens tekniska specifikationer


Skrivarspecifikationerna ger information om storlek och vikt, strömförbrukning och hur mycket skrivaren låter. Specifikationerna beskriver också hur olika användningslägen påverkar strömförbrukningen, hur varm skrivaren blir och hur mycket den låter.

HP 3000 3600 3800 Bilaga C Skrivarens tekniska specifikationer