Bilaga A Förbrukningsmaterial och tillbehör

Förbrukningsmaterial och tillbehör


I USA kan du beställa förbrukningsmaterial från www.hp.com/sbso/product/supplies.

Över hela världen kan du beställa förbrukningsmaterial från www.hp.com/ghp/buyonline.html.

I Kanada kan du beställa förbrukningsmaterial från www.hp.ca/catalog/supplies.

I Europa kan du beställa förbrukningsmaterial från www.hp.com/go/supplies.

I Asien/Stillahavsområdet kan du beställa förbrukningsmaterial från www.hp.com/paper/.

Om du vill beställa tillbehör går du till www.hp.com/go/accessories.

HP 3000 3600 3800 Bilaga A Förbrukningsmaterial och tillbehör