Znak towarowy i prawo autorskie

Znak towarowy i prawo autorskie


Prawa autorskie i licencja

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Kopiowanie, dostosowywanie czy tłumaczenie bez wcześniejszej zgody pisemnej jest zabronione, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych przez prawa autorskie.

Informacje zawarte w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jedyne gwarancje dla produktów i usług firmy HP zostały zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym dostarczonym z tymi produktami i usługami. Żadna informacja w niniejszym dokumencie nie powinna być interpretowana jako stanowiąca dodatkową gwarancję. Firma HP nie będzie odpowiadać za błędy techniczne, edytorskie lub pominięcia w tym dokumencie.

Numer katalogowy: Q5982-90986

Edition 1, 7/2006

Znaki handlowe

Adobe® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Adobe Systems Incorporated.

Arial® jest zarejestrowanym w USA znakiem handlowym firmy Monotype Corporation.

CorelDRAW™ jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Corel Corporation lub Corel Corporation Limited.

Microsoft® jest zarejestrowanym w USA znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation.

Windows® i MS Windows® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corp.

Netscape Navigator jest zarejestrowanym w USA znakiem handlowym firmy Netscape Communications Corporation.

Opera™ jest znakiem handlowym firmy Opera Software ASA.

PANTONE® to znak handlowy kontroli standardu kolorów firmy Pantone

PostScript® jest znakiem handlowym firmy Adobe Systems Incorporated.

UNIX® jest zarejestrowanym znakiem handlowym konsorcjum Open Group.

Energy Star® i logo Energy Star® są zarejestrowanymi w USA znakami organizacji United States Environmental Protection Agency.

HP 3000 3600 3800 enrgstar r Znak towarowy i prawo autorskie

HP 3000 3600 3800 Znak towarowy i prawo autorskie