Aby uruchomić program HP Easy Printer Care

Aby uruchomić program HP Easy Printer Care


Użyj jednej z następujących metod, aby otworzyć program HP Easy Printer Care:

Z menu Start wybierz polecenie Programy, wybierz polecenie HP, a następnie kliknij polecenie HP Easy Printer Care.

W pasku zadań systemu Windows (w prawym dolnym rogu pulpitu) kliknij dwukrotnie ikonę HP Easy Printer Care.

Kliknij dwukrotnie ikonę pulpitu.

HP 3000 3600 3800 Aby uruchomić program HP Easy Printer Care