Używanie oprogramowania HP Easy Printer Care

Używanie oprogramowania HP Easy Printer Care


HP Easy Printer Care jest aplikacją służącą do wykonywania następujących zadań:

Sprawdzanie stanu drukarki

Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych

Ustawianie alarmów.

Uzyskiwanie dostępu do narzędzi diagnostycznych i konserwacyjnych

Można korzystać z programu HP Easy Printer Care tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera lub do sieci. Aby można było korzystać z programu HP Easy Printer Care, wymagane jest przeprowadzenie pełnej instalacji oprogramowania drukarki.

HP 3000 3600 3800 note Używanie oprogramowania HP Easy Printer Care Uwaga

Aby otworzyć program HP Easy Printer Care i korzystać z niego, nie jest konieczne posiadanie dostępu do Internetu. Jednak w przypadku kliknięcia łącza internetowego, użytkownik musi być podłączony do sieci Internet, aby móc przejść na stronę wskazywaną przez dane łącze.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Używanie oprogramowania HP Easy Printer Care