Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki

Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki


Z poziomu panelu sterowania można drukować strony zawierające informacje na temat drukarki i jej bieżącej konfiguracji. Poniżej zamieszczono opisy procedur drukowania stron informacyjnych.

HP 3000 3600 3800 note Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki Uwaga

Strony informacyjne o drukarce dla drukarki HP Color LaserJet 3600 Series są dostępne tylko w języku angielskim.


Opis strony
Drukowanie strony
Mapa menu
Prezentuje menu panelu sterowania i dostępne ustawienia.
1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki, aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

3.

Jeśli opcja DRUKUJ MAPĘ MENU nie jest podświetlona, naciskaj przycisk HP 3000 3600 3800 arrow up Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki lub HP 3000 3600 3800 arrow down Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki aż zostanie podświetlona, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

Zawartość mapy menu może być różna i jest uzależniona od zainstalowanych opcji drukarki.
Pełną listę pozycji menu i dopuszczalnych wartości zamieszczono w części Korzystanie z panelu sterowania.
Strona konfiguracji
Prezentuje ustawienia drukarki i zainstalowane akcesoria.
1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki, aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki, aby podświetlić pozycję DRUKUJ KONFIGURACJĘ, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

HP 3000 3600 3800 note Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki Uwaga

Jeżeli drukarka jest wyposażona w serwer druku HP Jetdirect lub opcjonalny dysk twardy, wydrukowana zostanie dodatkowa strona konfiguracji zawierająca informacje o tych urządzeniach.

Strona stanu materiałów eksploatacyjnych
Prezentuje poziomy toneru kaset drukujących.
1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki, aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki, aby podświetlić pozycję DRUKUJ STRONĘ STANU MATERIAŁÓW, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

HP 3000 3600 3800 note Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki Uwaga

W przypadku korzystania z materiałów eksploatacyjnych innych producentów, na stronie stanu nie będą umieszczone dane dotyczące pozostałego okresu użytkowania materiałów. Więcej informacji można znaleźć na stronie Kasety drukujące innych producentów.

Strona zużycia (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
Podaje liczbę stron dla każdego formatu drukowanego papieru, ilość stron drukowanych jednostronnie lub dwustronnie oraz średnie procentowe pokrycie strony dla poszczególnych kolorów.
1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki, aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki, aby podświetlić pozycję DRUKUJ STRONĘ ZUŻYCIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

Strona demonstracyjna
Zawiera kolorową fotografię, umożliwiającą sprawdzenie jakości wydruku.
1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki, aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki, aby podświetlić pozycję DRUKUJ STRONĘ DEMONSTRACYJNĄ, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

Dziennik zużycia koloru
Prezentuje statystykę wykorzystania poszczególnych kolorów.
1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki, aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki, aby podświetlić pozycję WYDRUK DZIENNIKA ZADAŃ ZUŻYCIA KOLORU, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

Katalog plików (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
Prezentuje informacje dla wszystkich zainstalowanych urządzeń pamięci masowej.
1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki, aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki, aby podświetlić pozycję DRUKUJ KATALOG PLIKÓW, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

HP 3000 3600 3800 note Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki Uwaga

Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy jest zainstalowane urządzenie pamięci masowej.

Lista czcionek PCL lub PS (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
Informuje o czcionkach zainstalowanych w drukarce.
1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki, aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki, aby podświetlić opcję DRUKUJ LISTĘ CZCIONEK PCL lub DRUKUJ LISTĘ CZCIONEK PS, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

HP 3000 3600 3800 note Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki Uwaga

Przedstawia także informacje o tym, które czcionki są przechowywane na opcjonalnym dysku twardym, a które w module DIMM pamięci flash.

HP 3000 3600 3800 Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki