Dostęp do wbudowanego serwera internetowego przy zastosowaniu połączenia sieciowego

Dostęp do wbudowanego serwera internetowego przy zastosowaniu połączenia sieciowego


1.

W obsługiwanej przeglądarce internetowej na komputerze w polu Adres/URL wpisz adres IP drukarki. (Aby sprawdzić adres IP, wydrukuj stronę konfiguracji. Patrz część Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki)

HP 3000 3600 3800 note Dostęp do wbudowanego serwera internetowego przy zastosowaniu połączenia sieciowego Uwaga

Po otworzeniu adresu URL można utworzyć zakładkę pozwalającą w przyszłości szybko znaleźć stronę.

2.

Wbudowany serwer internetowy zawiera trzy zakładki przedstawiające ustawienia i informacje o drukarce: zakładka Informacje, Ustawienia i Sieć. Aby przejść do danej zakładki, należy ją kliknąć.

Więcej informacji o poszczególnych zakładkach można znaleźć w następnej części.

HP 3000 3600 3800 Dostęp do wbudowanego serwera internetowego przy zastosowaniu połączenia sieciowego