Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego

Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego


HP 3000 3600 3800 note Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego Uwaga

Wbudowany serwer internetowy drukarki HP Color LaserJet 3600 Series oferuje tylko informacje o konfiguracji sieci i stanie drukarki.

HP 3000 3600 3800 note Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego Uwaga

Kiedy drukarka jest bezpośrednio podłączona do komputera, należy użyć programu HP Easy Printer Care do wyświetlania stanu drukarki.

Przeglądanie informacji o stanie drukarki

Ustawianie rodzaju papieru załadowanego do każdego podajnika

Określanie pozostałego czasu eksploatacji wszystkich materiałów i zamawianie nowych

Przeglądanie i zmiana konfiguracji podajników

Przeglądanie i zmiana konfiguracji menu panelu sterowania drukarki

Przeglądanie i drukowanie wewnętrznych stron drukarki

Otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach drukarki i materiałów eksploatacyjnych

Przeglądanie i zmiana konfiguracji sieciowej

Przeglądanie treści pomocy odnoszącej się do aktualnego stanu drukarki

Zastrzeżenie dostępu do funkcji drukowania w kolorze (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 Series)

Kiedy drukarka jest podłączona do sieci, wbudowany serwer internetowy jest dostępny automatycznie. Dostęp do wbudowanego serwera internetowego można uzyskać w systemie Windows 95 i nowszych.

Serwer ten umożliwia przeglądanie stanu drukarki i sieci oraz zarządzanie funkcjami drukowania z komputera, bez konieczności używania w tym celu panelu sterowania drukarki.

Do korzystania z wbudowanego serwera internetowego wymagane jest zainstalowanie przeglądarki Microsoft Internet Explorer w wersji 4 lub nowszej albo Netscape Navigator w wersji 4 lub nowszej. Wbudowany serwer internetowy działa, kiedy drukarka jest podłączona do sieci opartej na protokole IP. Serwer nie obsługuje połączeń drukarki opartych na protokołach IPX i AppleTalk. Aby otworzyć wbudowany serwer internetowy i korzystać z niego, nie jest konieczne posiadanie dostępu do Internetu.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego