Otwieranie programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP)

Otwieranie programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP)


Aby otworzyć program HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP) w systemie Mac OS X 10.2
1.

Otwórz program Finder, a następnie puknij opcję Applications (Aplikacje).

2.

Puknij przycisk Library (Biblioteka), a następnie puknij polecenie Printers (Drukarki).

3.

Puknij opcję HP, a następnie puknij polecenie Utilities (Narzędzia).

4.

Podwójnie puknij pozycję HP Printer Selector (Wybór drukarki HP), aby otworzyć narzędzie HP Printer Selector (Wybór drukarki HP).

5.

Wybierz drukarkę, którą chcesz skonfigurować, a następnie puknij pozycję Utility (Narzędzie).

Aby otworzyć program HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP) w systemie Mac OS X 10.3
1.

Na biurku puknij znaczek Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki).

HP 3000 3600 3800 note Otwieranie programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP) Uwaga

Jeśli znaczek Printer Setup Utility nie pojawi się na biurku, otwórz program Finder, puknij kolejno opcje Applications (Aplikacje) i Utilities (Narzędzia), a następnie podwójnie puknij opcję Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki).

2.

Wybierz drukarkę, którą chcesz skonfigurować, a następnie puknij pozycję Utility (Narzędzie).

HP 3000 3600 3800 Otwieranie programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP)