Funkcje programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP)

Funkcje programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP)


Program HP Printer Utility składa się ze stron, które można otworzyć przez puknięcie listy Configuration Settings (Ustawienia konfiguracji). Poniższa tabela zawiera opis zadań, które można przeprowadzić z poziomu danych stron.


Pozycja
Opis
Color Cleaning (Czyszczenie kolorów)
Drukuje stronę czyszczącą.
Configuration Page (Strona konfiguracji)
Drukuje stronę konfiguracji.
Supplies Status (Stan materiałów eksploatacyjnych)
Pokazuje stan materiałów eksploatacyjnych w drukarce i przedstawia łącza do stron, na których można zamówić materiały eksploatacyjne przez Internet.
HP Support (Wsparcie techniczne HP)
Zapewnia dostęp do wsparcia technicznego, stron zamawiania materiałów eksploatacyjnych przez Internet, stron rejestracji, a także informacji dotyczących recyklingu i zwrotów.
File Upload (Przesyłanie plików)
Przesyła pliki z komputera na drukarkę.
Upload Fonts (Przesyłanie czcionek)
Przesyła czcionki z komputera na drukarkę.
Firmware Update (Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego)
Przesyła zaktualizowane pliki oprogramowania sprzętowego z komputera na drukarkę.
Duplex Mode (Tryb druku dwustronnego)
Włącza tryb automatycznego drukowania dwustronnego.
Economode Toner Density (Tryb ekonomiczny gęstości toneru)
Włącza tryb ekonomiczny, aby oszczędzać toner lub dostosowuje gęstość toneru.
Resolution (Rozdzielczość)
Zmienia ustawienia rozdzielczości wraz z ustawieniem REt.
Lock Resources (Blokowanie zasobów)
Blokuje lub odblokowuje urządzenia pamięci drukarki, takie jak dysk twardy.
Stored Jobs (Zadania przechowywane)
Zarządza zadaniami, które są przechowywane na dysku twardym.
Trays Configuration (Konfiguracja podajników)
Zmienia ustawienia domyślnego podajnika drukarki.
IP Settings (Ustawienia IP)
Zmienia ustawienia sieciowe drukarki i zapewnia dostęp do wbudowanego serwera internetowego.
Additional Settings (Ustawienia dodatkowe)
Zapewnia dostęp do wbudowanego serwera internetowego.
E-mail Alerts (Alarmy wysyłane pocztą elektroniczną)
Konfiguruje drukarkę, aby przy określonych zdarzeniach wysyłała wiadomości e-mail.
HP 3000 3600 3800 Funkcje programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP)