Konfiguracja alarmów wysyłanych pocztą elektroniczną

Konfiguracja alarmów wysyłanych pocztą elektroniczną


HP 3000 3600 3800 note Konfiguracja alarmów wysyłanych pocztą elektroniczną Uwaga

Funkcja ta może być niedostępna w drukarkach HP Color LaserJet 3600 Series, jeżeli oprogramowanie hosta nie obsługuje poczty e-mail.

Do skonfigurowania alarmów informujących użytkownika o problemach z drukarką można użyć programu HP Web Jetadmin lub wbudowanego serwera internetowego. Alarmy przyjmują formę wiadomości poczty elektronicznej wysyłanych na określone adresy.

Istnieje możliwość skonfigurowania:

które drukarki mają być monitorowane,

rodzaju przesyłanych alarmów (na przykład alarmy o zacięciu lub braku papieru, stanie materiałów eksploatacyjnych oraz otwarciu pokrywy);

adresów poczty elektronicznej, na które mają być wysyłane alarmy.


Oprogramowanie
Gdzie można znaleźć informacje
HP Web Jetadmin
Informacje ogólne o programie HP Web Jetadmin znajdują się w części HP Web Jetadmin.
Szczegółowe informacje o alarmach i ich konfigurowaniu można znaleźć w systemie pomocy programu HP Web Jetadmin.
Wbudowany serwer internetowy
Ogólne informacje o wbudowanym serwerze internetowym znajdują się w części Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego.
Szczegółowe informacje o alarmach i ich konfigurowaniu znaleźć można w systemie pomocy wbudowanego serwera internetowego.
HP 3000 3600 3800 Konfiguracja alarmów wysyłanych pocztą elektroniczną