Udostępnianie pamięci w systemie Windows

Udostępnianie pamięci w systemie Windows


1.

W menu Start wskaż Ustawienia, a następnie kliknij Drukarki lub Drukarki i faksy.

2.

Wybierz tę drukarkę, a następnie wybierz Właściwości.

3.

Na karcie Konfiguracja kliknij przycisk Więcej.

4.

W polu Całkowita ilość pamięci wpisz lub wybierz całkowitą ilość pamięci, która jest obecnie zainstalowana.

5.

Kliknij przycisk OK.

6.

Przejdź do sekcji Sprawdzanie instalacji modułów DIMM.

HP 3000 3600 3800 Udostępnianie pamięci w systemie Windows