Uruchamianie pamięci

Uruchamianie pamięci


Jeśli zainstalowano moduł DIMM, ustaw sterownik drukarki w celu rozpoznania dodanej pamięci.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Uruchamianie pamięci