Sprawdzanie instalacji modułów DIMM

Sprawdzanie instalacji modułów DIMM


Upewnij się, że moduły DIMM zostały poprawnie zainstalowane i że działają.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Sprawdzanie instalacji modułów DIMM