Instalacja modułu pamięci DIMM i modułu czcionek

Instalacja modułu pamięci DIMM i modułu czcionek


1.

Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz wszystkie przewody zasilania i interfejsu.

HP 3000 3600 3800 as pp03 Instalacja modułu pamięci DIMM i modułu czcionek

2.

Delikatnie pociągnij czarne uchwyty znajdujące się z prawej strony urządzenia, a następnie wyciągnij zespół formatyzatora z drukarki.

HP 3000 3600 3800 as mm02 Instalacja modułu pamięci DIMM i modułu czcionek

3.

Umieść kartę formatyzatora na czystej, płaskiej, uziemionej powierzchni.

Aby wymienić aktualnie zainstalowane pamięci DIMM, rozchyl zatrzaski po obu stronach gniazda DIMM, unieś moduł DIMM w górę pod kątem i wyciągnij go.

HP 3000 3600 3800 as mm07 Instalacja modułu pamięci DIMM i modułu czcionek

4.

Wyjmij nowy moduł DIMM z opakowania antystatycznego, a następnie znajdź nacięcie na dolnej krawędzi modułu.

HP 3000 3600 3800 as mm08 Instalacja modułu pamięci DIMM i modułu czcionek

5.

Przytrzymując moduł DIMM za brzegi, dopasuj nacięcie modułu DIMM z nacięciem gniazda DIMM pod odpowiednim kątem i dokładnie wciśnij moduł do gniazda. Przy prawidłowej instalacji metalowe styki nie są widoczne.

HP 3000 3600 3800 as mm04 Instalacja modułu pamięci DIMM i modułu czcionek

6.

Wciśnij moduł DIMM tak, aby oba zatrzaski zatrzasnęły się na module.

HP 3000 3600 3800 as mm05 Instalacja modułu pamięci DIMM i modułu czcionek

HP 3000 3600 3800 note Instalacja modułu pamięci DIMM i modułu czcionek Uwaga

W przypadku problemów z włożeniem modułu DIMM należy upewnić się, że zatrzask na dole modułu DIMM jest wyrównany z nacięciem gniazda. Jeśli nadal nie można włożyć modułu DIMM, należy upewnić się, że używany jest prawidłowy typ modułu DIMM.

7.

Dopasuj krawędź karty formatyzatora do prowadnic w górnej i dolnej części gniazda, a następnie wsuń kartę z powrotem do drukarki. Dokładnie wciśnij formatyzator, aż usłyszysz jak zatrzaski zaskoczą na swoje miejsce.

HP 3000 3600 3800 as mm06 Instalacja modułu pamięci DIMM i modułu czcionek

8.

Podłącz ponownie przewód zasilania i kabel USB lub kabel sieciowy, a następnie włącz drukarkę.

9.

Po zainstalowaniu pamięci DIMM zapoznaj się z sekcją Uruchamianie pamięci.

HP 3000 3600 3800 Instalacja modułu pamięci DIMM i modułu czcionek