Instalacja pamięci DIMM

Instalacja pamięci DIMM


Istnieje możliwość rozszerzenia pamięci drukarki, a także zainstalowania modułu DIMM z czcionkami, umożliwiającego drukowanie znaków w różnych językach, takich jak np. chiński lub cyrylica.

HP 3000 3600 3800 caution Instalacja pamięci DIMM OSTROŻNIE

Elektryczność statyczna może uszkodzić moduły DIMM. Podczas obchodzenia się z modułami DIMM należy założyć na rękę opaskę antystatyczną lub często dotykać powierzchni antystatycznego opakowania modułu, a następnie odsłoniętego metalu na drukarce.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Instalacja pamięci DIMM