Zużycie papieru

Zużycie papieru


Opcjonalna funkcja automatycznego druku dwustronnego (dupleksowego) i druku wielu arkuszy na jednej stronie pozwala zmniejszyć zużycie papieru i wynikające stąd zapotrzebowanie na zasoby naturalne.

HP 3000 3600 3800 Zużycie papieru