Więcej informacji

Więcej informacji


Informacje na temat powyższych zagadnień dotyczących środowiska znajdują się w następującej dokumentacji:

Arkusz profilu ochrony środowiska dla tego i innych urządzeń firmy HP

Informacje dotyczące zaangażowania firmy HP w ochronę środowiska

System zarządzania ochroną środowiska firmy HP

Program zwrotów i odzysku zużytych urządzeń firmy HP

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów

Odwiedź stronę www.hp.com/go/environment lub www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP 3000 3600 3800 Więcej informacji