Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników prywatnych na terenie Unii Europejskiej

Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników prywatnych na terenie Unii Europejskiej


HP 3000 3600 3800 weee mark Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników prywatnych na terenie Unii Europejskiej

Niniejszy symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza zakaz wyrzucania tego produktu razem z innymi odpadami komunalnymi. Do użytkownika należy pozbycie się zużytego urządzenia poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu zajmującego się recyklingiem zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Segregacja oraz recykling zużytych urządzeń pomagają zachować surowce naturalne i zapewniają proces recyklingu bezpieczny dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania zużytych urządzeń, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, firmą usuwającą odpady komunalne lub sklepem, w którym urządzenie zostało kupione.
HP 3000 3600 3800 Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników prywatnych na terenie Unii Europejskiej