Ograniczenia dotyczące materiałów

Ograniczenia dotyczące materiałów


To urządzenie firmy HP nie zawiera rtęci.

Ten produkt firmy HP zawiera baterię, która może wymagać specjalnego sposobu pozbycia się jej po zużyciu. Baterie umieszczone w tym produkcie lub dostarczone przez firmę Hewlett-Packard, to:


Drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series
Drukarka HP Color LaserJet 3600 Series
Rodzaj: bateria węglowo-fluoro-litowa BR1632
Rodzaj: bateria węglowo-fluoro-litowa BR2032
Waga: 1,5 g
Waga: 2,0 g
Lokalizacja: Karta formatyzatora
Lokalizacja: Karta urządzenia sterującego
Wyjmowane przez użytkownika Nie
Wyjmowane przez użytkownika Nie

Informacje dotyczące odzysku można uzyskać pod adresem www.hp.com/recycle, u lokalnych władz, lub w witrynie organizacji Electronics Industries Alliance pod adresem: www.eiae.org.

HP 3000 3600 3800 Ograniczenia dotyczące materiałów