Materiały eksploatacyjne HP LaserJet

Materiały eksploatacyjne HP LaserJet


Można łatwo i bez opłat zwrócić, w celu wtórnego przerobu, puste kasety drukujące HP LaserJet dzięki programowi HP Planet Partners. Firma HP jest zaangażowana w wytwarzanie produktów wysokiej jakości i oferowanie usług zgodnych z zasadami ochrony środowiska, od projektu i produkcji, do procesów dystrybucji, działania i odzyskiwania produktu. Zagwarantowany jest właściwy proces odzysku zwróconych kaset drukujących; przetworzone są one w celu wykorzystania cennych materiałów plastikowych i metali w nowych produktach i usuwaniu ze składowisk milionów ton odpadów. Odzyskane i wykorzystane w nowych materiałach kasety nie wracają do użytkownika. Uczestnictwo w programie HP Planet Partners oznacza, że puste kasety drukujące są odzyskane w sposób bezpieczny. Jesteśmy wdzięczni za Państwa zaangażowanie w troskę o środowisko naturalne.

W wielu krajach/regionach materiały eksploatacyjne drukarki (na przykład kasety drukujące) mogą zostać zwrócone do firmy HP dzięki programowi zwrotu i recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP. Prosty i bezpłatny program zwrotów dostępny jest w ponad 35 krajach/regionach. Informacje na temat programu i szczegółowe instrukcje w wielu językach można znaleźć na opakowaniach nowych kaset drukujących i materiałów eksploatacyjnych HP LaserJet.

HP 3000 3600 3800 Materiały eksploatacyjne HP LaserJet