Bezpieczeństwo lasera

Bezpieczeństwo lasera


Ośrodek Badania Urządzeń i Szkodliwości Promieniotwórczej (Center for Devices and Radiological Health) przy Amerykańskim Ośrodku Administracji Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration) od 1 sierpnia 1976 roku wprowadził przepisy, dotyczące produktów laserowych. Zgodność z tymi przepisami obowiązuje w odniesieniu do urządzeń, sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Niniejsza drukarka posiada certyfikat produktów laserowych Klasy 1, zgodnie ze standardem wydanym przez Amerykański Departament Zdrowia (DHHS) według ustawy o kontroli promieniowania (Radiation Control for Health and Safety Act) z roku 1968. Ponieważ promieniowanie emitowane z wnętrza drukarki jest izolowanie dzięki odpowiednim zabezpieczeniom zewnętrznym, nie istnieje możliwość wydostania się promienia laserowego na zewnątrz w trakcie normalnego korzystania z urządzenia.

HP 3000 3600 3800 warning Bezpieczeństwo lasera OSTRZEŻENIE!

Używanie regulatorów, przeprowadzanie samodzielnych regulacji lub postępowanie według procedur innych niż opisane w niniejszej instrukcji może narazić użytkownika na szkodliwe promieniowanie.

HP 3000 3600 3800 Bezpieczeństwo lasera