Deklaracja zgodności (drukarka HP Color LaserJet 3600 series i drukarka HP Color LaserJet 3800 series)

Deklaracja zgodności (drukarka HP Color LaserJet 3600 series i drukarka HP Color LaserJet 3800 series)


Deklaracja zgodności
zgodnie z normą ISO/IEC Rozdział 22 oraz EN 45014
Nazwa producenta:
Hewlett-Packard Company
Adres producenta:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
deklaruje, że produkt
Nazwy produktów:4)
Drukarka HP Color LaserJet 3600 series / drukarka HP Color LaserJet 3800 series
Model związany z przepisami:3)
BOISB-0504-00
Wraz z
Q5985A – Opcjonalny podajnik o pojemności 500 arkuszy
Opcje produktu:
WSZYSTKIE
Kasety drukujące:
Q6470A, Q6471A, Q6472A, Q6473A, Q7581A, Q7582A, Q7583A
spełnia następujące specyfikacje produktu:
BEZPIECZEŃSTWO:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Klasa 1 Produkt Laser/LED)
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 – Klasa B1)
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Rozdział 47 CFR, Część 15 Klasa B2) / ICES-003, Wydanie 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Dodatkowe informacje:
Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami określonymi w dyrektywie 89/336/EWG dotyczącej zgodności elektromagnetycznej i dyrektywie 73/23/EWG dotyczącej niskiego napięcia, a także posiada odpowiednie oznaczenia CE.
1) Produkt był testowany w standardowej konfiguracji z systemami komputerowymi Hewlett-Packard.
2) To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Przepisów FCC. Działające urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi być odporne na wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
3) W celu zachowania zgodności z przepisami produktom tym przypisano numer modelu związany z przepisami. Nie należy mylić tego numeru z nazwą produktu ani z numerem produktu.
4) Drukarki CLJ3600 series i CLJ3800 series są zbliżone kształtem, ale wykorzystują inne karty interfejsu.
Boise, Idaho 83713, USA
16 maja 2005
Tylko w celach dotyczących przepisów:
Kontakt w Australii
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, Australia
Kontakt w Europie
Lokalne biuro sprzedaży i usług Hewlett-Packard lub Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Niemcy, (faks +49-7031-14-3143)
Kontakt w USA
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (Telefon: 208-396-6000)

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Deklaracja zgodności (drukarka HP Color LaserJet 3600 series i drukarka HP Color LaserJet 3800 series)