Specyfikacje dotyczące zużycia energii

Specyfikacje dotyczące zużycia energiiZużycie energii (średnie, w watach)1
Model produktu
Drukowanie2
Gotowość3
Tryb uśpienia4
Wyłączona
Wytwarzane ciepło – Gotowość (BTU/h)5
HP Color LaserJet 3000
409
29
13
0,5
100
HP Color LaserJet 3000n
409
29
13
0,5
100
HP Color LaserJet 3000dn
409
29
13
0,5
100
HP Color LaserJet 3000dtn
409
29
13
0,5
100
HP Color LaserJet 3600
337
51
15
0,5
171
HP Color LaserJet 3600n
337
51
15
0,5
171
HP Color LaserJet 3600dn
337
51
15
0,5
171
HP Color LaserJet 3800
437
48
15
0,5
162
HP Color LaserJet 3800n
437
48
15
0,5
162
HP Color LaserJet 3800dn
437
48
15
0,5
162
HP Color LaserJet 3800dtn
407
46
15
0,7
162

1 Zużycie energii podano dla największych zmierzonych wartości dla drukowania w kolorze i monochromatycznego przy standardowym napięciu.

2 HP Color LaserJet 3000: Prędkość drukowania wynosi 15 stron na minutę na materiałach formatu Letter oraz 29 stron na minutę na materiałach formatu A4. HP Color LaserJet 3600: Prędkość drukowania wynosi 17 stron na minutę na materiałach formatu Letter oraz 17 stron na minutę na materiałach formatu A4. HP Color LaserJet 3800: Prędkość drukowania wynosi 20 stron na minutę na materiałach formatu Letter oraz 21 stron na minutę na materiałach formatu A4.

3 Standardowy czas przejścia z trybu gotowości do trybu uśpienia wynosi 30 minut.

4 Czas powrotu z trybu uśpienia w celu rozpoczęcia drukowania wynosi 6 sekund.

5 Maksymalne rozpraszanie ciepła dla wszystkich modeli drukarek wynosi 171 BTU na godzinę.

HP 3000 3600 3800 note Specyfikacje dotyczące zużycia energii Uwaga

Wartości te mogą ulec zmianie.

HP 3000 3600 3800 Specyfikacje dotyczące zużycia energii