Specyfikacje dotyczące środowiska pracy

Specyfikacje dotyczące środowiska pracySpecyfikacje dotyczące środowiska pracy
Środowisko
Zalecane
Dozwolone
Temperatura
17 do 25°C
10 do 27°C
Wilgotność
20 do 60% wilgotności względnej
10 do 70% wilgotności względnej
Wysokość n.p.m.
Nie ma zastosowania.
0 do 2600 m
HP 3000 3600 3800 note Specyfikacje dotyczące środowiska pracy Uwaga

Wartości te mogą ulec zmianie.

HP 3000 3600 3800 Specyfikacje dotyczące środowiska pracy