Umowy serwisowe na miejscu

Umowy serwisowe na miejscu


Aby zapewnić klientowi sposób świadczenia usług, najbardziej odpowiadający jego potrzebom, firma HP oferuje zawarcie umowy o świadczenie usług w miejscu użytkowania sprzętu z kilkoma opcjami czasowymi:

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Umowy serwisowe na miejscu