Ponowne pakowanie drukarki

Ponowne pakowanie drukarki


Jeżeli istnieje konieczność przemieszczenia lub przewiezienia drukarki w inne miejsce, należy zapakować ją ponownie, postępując zgodnie z opisaną niżej procedurą.

HP 3000 3600 3800 caution Ponowne pakowanie drukarki OSTROŻNIE

Za uszkodzenia powstałe podczas transportu, będące wynikiem niewłaściwego zapakowania, odpowiada klient. Podczas transportu drukarka musi pozostać w pozycji pionowej.

Ponowne pakowanie drukarki
HP 3000 3600 3800 caution Ponowne pakowanie drukarki OSTROŻNIE

Przed transportem drukarki niezwykle ważne jest wyjęcie kaset drukujących. Jeżeli kasety drukujące będą pozostawione w drukarce podczas transportu, toner się wysypie i pokryje zupełnie mechanizm napędowy drukarki oraz inne części.

Aby zapobiec uszkodzeniu kaset drukujących, nie należy dotykać wałka oraz należy umieścić kasety w ich oryginalnych opakowaniach lub zapakować je tak, aby nie były narażone na działanie światła.

1.

Wyjmij wszystkie cztery kasety drukujące i przewieź je oddzielnie.

2.

Usuń opcjonalny podajnik 3 i wyślij go oddzielnie.

3.

Jeżeli to możliwe, użyj oryginalnego opakowania oraz materiałów zabezpieczających. Jeżeli nie posiadasz już opakowania drukarki, skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług wysyłkowych, aby zasięgnąć rady dotyczącej pakowania drukarki. Firma HP zaleca ubezpieczyć drukarkę na przewóz.

HP 3000 3600 3800 Ponowne pakowanie drukarki