Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Hewlett-Packard

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Hewlett-Packard


PRODUKT HP
OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI
Drukarki HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn oraz 3800dtn
Roczna ograniczona gwarancja

Firma HP gwarantuje końcowemu użytkownikowi, że sprzęt firmy HP wraz z akcesoriami będzie pozbawiony defektów pod względem materiałów i wykonania po dacie zakupu w ciągu wyżej wymienionego okresu. Jeśli firma HP otrzyma zawiadomienie o takich defektach podczas trwania okresu gwarancyjnego, firma HP dokona według własnego uznania naprawy albo wymiany wadliwych produktów. Wymienione produkty mogą być nowe albo odpowiadające pod względem działania nowym produktom.

Firma HP gwarantuje, że oprogramowanie firmy HP nie zawiedzie w wykonywaniu poleceń programowych po dacie zakupu przez okres określony powyżej, na skutek defektów materiałów lub wykonania, w przypadku poprawnej instalacji i obsługi. Jeśli firma HP otrzyma powiadomienie o takich defektach podczas trwania okresu gwarancyjnego, firma HP wymieni oprogramowanie, które nie wykonuje swych poleceń programowych z powodu defektów.

Firma HP nie gwarantuje, że obsługa produktów firmy HP będzie nieprzerwana czy wolna od błędów. Jeśli firma HP nie będzie w stanie w rozsądnym czasie dokonać naprawy lub wymiany któregokolwiek z produktów objętych gwarancją, klient jest upoważniony do zwrotu pieniędzy do wysokości zapłaconej kwoty po szybkim zwrocie produktu.

Produkty firmy HP mogą zawierać przetworzone części odpowiadające pod względem działania nowym, lub części przypadkowo użyte.

Gwarancji nie stosuje się do defektów wynikających z (a) niewłaściwych lub nieodpowiednich czynności serwisowych lub kalibracji, (b) konfliktu oprogramowania, części lub materiałów eksploatacyjnych nie dostarczonych przez firmę HP, (c) nieautoryzowanych modyfikacji lub niewłaściwego użycia, (d) działania poza opublikowanymi specyfikacjami środowiska dla produktu lub (e) niewłaściwego przygotowania miejsca lub konserwacji.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE POWYŻSZE WARUNKI GWARANCJI SĄ JEDYNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI. FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI PISEMNEJ ANI USTNEJ, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB HANDLOWYCH DOTYCZĄCYCH ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Niektóre kraje/regiony, stany czy prowincje nie pozwalają na ograniczenia w trwaniu dorozumianej gwarancji, zatem powyższe ograniczenie i wyjątki mogą nie obowiązywać konkretnego klienta. Na mocy tej gwarancji klientowi udzielane są określone prawa; może on również posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od kraju/regionu, państwa czy prowincji. Ograniczona gwarancja firmy HP obowiązuje w każdym kraju/regionie czy miejscu, gdzie firma HP posiada wsparcie dla tego produktu i gdzie firma HP wprowadziła ten produkt na rynek. Poziom serwisu gwarancyjnego może się różnić według lokalnych standardów. Firma HP nie zmieni formy, dopasowania czy funkcji produktu w celu umożliwienia jego funkcjonowania w kraju/regionie, dla którego nigdy nie był przewidziany z powodów prawnych czy ze względu na regulacje.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO LOKALNE ŚRODKI ZARADCZE OKREŚLONE W TYM OŚWIADCZENIU STANOWIĄ JEDYNE I WYŁĄCZNE ŚRODKI ZARADCZE KLIENTA. OPRÓCZ POWYŻSZEGO WYJĄTKU, FIRMA HP LUB JEJ DOSTAWCY NIE ODPOWIADAJĄ ZA UTRATĘ DANYCH LUB ZA BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE (ŁĄCZNIE Z UTRACONYM ZYSKIEM LUB DANYMI) CZY TEŻ INNE USZKODZENIA, NA PODSTAWIE UMOWY, WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA PRAWA LUB Z INNEGO TYTUŁU Niektóre kraje/regiony, państwa lub prowincje nie zezwalają na wyjątki czy ograniczenie przypadkowych lub wynikłych szkód, zatem powyższe ograniczenie lub wyjątek może nie mieć zastosowania.

WARUNKI GWARANCJI ZAWARTE W TYM OŚWIADCZENIU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRZEZ PRAWO, NIE WYŁĄCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ PRAW USTAWOWYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU UŻYTKOWNIKOWI I NIE STANOWIĄ ICH ROZSZERZENIA.

HP 3000 3600 3800 Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Hewlett-Packard