Zamawianie za pomocą wbudowanego serwera internetowego

Zamawianie za pomocą wbudowanego serwera internetowego


HP 3000 3600 3800 note Zamawianie za pomocą wbudowanego serwera internetowego Uwaga

Funkcja ta dostępna jest tylko w drukarkach HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

W celu zamówienia materiałów eksploatacyjnych przez wbudowany serwer internetowy, należy wykonać następujące czynności (patrz sekcja Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego).

1.

W przeglądarce internetowej w komputerze wprowadź adres IP drukarki. Zostanie wyświetlone okno stanu drukarki. Można również wprowadzić adres URL podany w alarmie e-mail.

2.

W razie potrzeby wpisz hasło.

3.

Po lewej stronie okna Konfiguracja urządzenia kliknij dwukrotnie pozycję Zamów materiały eksploatacyjne. Spowoduje to przejście do adresu URL, pod którym można zakupić materiały eksploatacyjne i uzyskać informacje na ich temat, takich jak numer części i dane dotyczące drukarki.

4.

Wybierz numery katalogowe zamawianych materiałów i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

HP 3000 3600 3800 Zamawianie za pomocą wbudowanego serwera internetowego