Załącznik A Akcesoria i materiały eksploatacyjne

Akcesoria i materiały eksploatacyjne


Aby zamówić materiały eksploatacyjne na terenie Stanów Zjednoczonych, należy przejść do witryny www.hp.com/sbso/product/supplies.

Aby zamówić materiały eksploatacyjne w innych częściach świata, należy przejść do witryny www.hp.com/ghp/buyonline.html.

Aby zamówić materiały eksploatacyjne w Kanadzie, należy przejść do witryny www.hp.ca/catalog/supplies.

Aby zamówić materiały eksploatacyjne w Europie, należy przejść do witryny www.hp.com/go/supplies.

Aby zamówić materiały eksploatacyjne w Azji w obszarze Pacyfiku, należy przejść do witryny www.hp.com/paper/.

Aby zamówić akcesoria, należy przejść do witryny www.hp.com/go/accessories.

HP 3000 3600 3800 Załącznik A Akcesoria i materiały eksploatacyjne