Zarządzanie zapisanymi zadaniami

Zarządzanie zapisanymi zadaniami


HP 3000 3600 3800 note Zarządzanie zapisanymi zadaniami Uwaga

Funkcja ta dostępna jest tylko w drukarkach HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

HP 3000 3600 3800 note Zarządzanie zapisanymi zadaniami Uwaga

Funkcja ta jest dostępna tylko dla drukarek z zainstalowanym dyskiem twardym.

Aby zapisać zadanie drukowania na drukarce, użyj karty Przechowywanie zadań w oknie dialogowym Właściwości w sterowniku drukarki. Po zapisaniu zadania można je wydrukować lub usunąć z poziomu panelu sterowania.

Drukowanie zapisanego zadania
1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Zarządzanie zapisanymi zadaniami, aby podświetlić POBIERZ ZADANIE, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Zarządzanie zapisanymi zadaniami.

Wyświetlana jest lista użytkowników. Jeśli nie są zapisane żadne zadania, pojawi się komunikat BRAK ZAPISANYCH ZADAŃ.

3.

Naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow down Zarządzanie zapisanymi zadaniami, aby podświetlić swoją nazwę użytkownika, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Zarządzanie zapisanymi zadaniami.

Jeśli zapisane jest więcej niż jedno zadanie chronione osobistym numerem identyfikacyjnym (PIN), pojawi się pozycja menu WSZYSTKIE ZADANIA PRYWATNE. Jeśli chcesz wydrukować jedno z zadań chronionych numerem PIN, podświetl WSZYSTKIE ZADANIA PRYWATNE, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Zarządzanie zapisanymi zadaniami.

4.

Naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow down Zarządzanie zapisanymi zadaniami, aby podświetlić właściwe zadanie drukowania, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Zarządzanie zapisanymi zadaniami.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Zarządzanie zapisanymi zadaniami, aby podświetlić DRUK, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Zarządzanie zapisanymi zadaniami.

Jeśli zadanie nie jest chronione numerem PIN, przejdź do czynności 7.

6.

Jeśli pojawi się monit, wprowadź numer PIN naciskając HP 3000 3600 3800 arrow up Zarządzanie zapisanymi zadaniami lub HP 3000 3600 3800 arrow down Zarządzanie zapisanymi zadaniami, aby zmienić cyfrę. Naciśnij HP 3000 3600 3800 check Zarządzanie zapisanymi zadaniami po wybraniu każdej cyfry czterocyfrowego numeru PIN.

7.

Naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow up Zarządzanie zapisanymi zadaniami oraz HP 3000 3600 3800 arrow down Zarządzanie zapisanymi zadaniami, aby określić liczbę kopii, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Zarządzanie zapisanymi zadaniami, aby wydrukować zadanie.

Usuwanie zapisanych zadań
1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Zarządzanie zapisanymi zadaniami, aby podświetlić POBIERZ ZADANIE, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Zarządzanie zapisanymi zadaniami.

Wyświetlana jest lista użytkowników. Jeśli nie są zapisane żadne zadania, pojawi się komunikat BRAK ZAPISANYCH ZADAŃ.

3.

Naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow down Zarządzanie zapisanymi zadaniami, aby podświetlić swoją nazwę użytkownika, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Zarządzanie zapisanymi zadaniami.

Jeśli zapisane jest więcej niż jedno zadanie chronione numerem PIN, pojawi się pozycja menu WSZYSTKIE ZADANIA PRYWATNE. Jeśli chcesz usunąć jedno z zadań chronionych numerem PIN, podświetl WSZYSTKIE ZADANIA PRYWATNE, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Zarządzanie zapisanymi zadaniami.

4.

Naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow down Zarządzanie zapisanymi zadaniami, aby podświetlić właściwe zadanie drukowania, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Zarządzanie zapisanymi zadaniami.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Zarządzanie zapisanymi zadaniami, aby podświetlić USUŃ, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Zarządzanie zapisanymi zadaniami.

Jeśli zadanie nie jest chronione numerem PIN, zostanie usunięte przez drukarkę.

6.

Jeśli pojawi się monit, wprowadź numer PIN naciskając HP 3000 3600 3800 arrow up Zarządzanie zapisanymi zadaniami lub HP 3000 3600 3800 arrow down Zarządzanie zapisanymi zadaniami, aby zmienić cyfrę. Naciśnij HP 3000 3600 3800 check Zarządzanie zapisanymi zadaniami po wybraniu każdej cyfry czterocyfrowego numeru PIN.

Drukarka usunie zadanie po podaniu czwartej cyfry numeru PIN i naciśnięciu HP 3000 3600 3800 check Zarządzanie zapisanymi zadaniami.

HP 3000 3600 3800 Zarządzanie zapisanymi zadaniami