Papier, którego należy unikać

Papier, którego należy unikać


Drukarka obsługuje wiele typów papieru. Stosowanie papieru, który nie spełnia wymagań, spowoduje obniżenie jakości druku i zwiększy ryzyko blokady papieru.

Nie należy używać papieru zbyt szorstkiego.

Nie należy używać papieru innego niż taki, który posiada standardowo 3 otwory bądź nacięcia lub perforacje.

Nie należy używać wieloczęściowych formularzy.

Nie należy używać papieru, który był już zadrukowany lub używany w fotokopiarce.

Nie należy używać papieru ze znakami wodnymi, jeżeli drukowane są wzory o całkowitych wypełnieniach.

HP 3000 3600 3800 Papier, którego należy unikać