Wybór materiałów do drukowania

Wybór materiałów do drukowania


Drukarka ta przystosowana jest do używania wielu rodzajów papieru i innych materiałów do drukowania.

Przed zakupem dużych ilości jakiegokolwiek papieru lub specjalistycznych formularzy należy sprawdzić, czy dostawca papieru posiada i stosuje wymagania dotyczące materiałów do drukowania wyszczególnionych w przewodniku specyfikacji papieru HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide.

Zobacz Akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby zamówić HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Aby pobrać kopię przewodnika, przejdź do strony www.hp.com/support/clj3000 dla drukarki HP Color LaserJet 3000 Series, do strony www.hp.com/support/clj3600 dla drukarki HP Color LaserJet 3600 Series lub do strony www.hp.com/support/clj3800 dla drukarki HP Color LaserJet 3800 Series. Wybierz opcję Manuals.

Może powstać sytuacja, że papier spełnia wszystkie wymagania opisane w tej części lub w przewodniku HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide, a pomimo to drukowanie nie daje zadowalających wyników. Może to być spowodowane odbiegającymi od normy warunkami środowiska drukowania lub innymi czynnikami, nad którymi firma HP nie ma kontroli (na przykład ekstremalna temperatura i wilgotność).

Firma Hewlett-Packard zaleca przetestowanie każdego papieru przed zakupieniem jego większych ilości.

HP 3000 3600 3800 caution Wybór materiałów do drukowania OSTROŻNIE

Używanie papieru, który nie spełnia wymagań specyfikacji podanych tu lub w przewodniku specyfikacji nośników może powodować problemy wymagające napraw. Tego rodzaju naprawy nie są objęte gwarancją lub umową serwisową firmy Hewlett-Packard.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Wybór materiałów do drukowania