Zatrzymanie aktualnie drukowanego zadania z poziomu używanego programu

Zatrzymanie aktualnie drukowanego zadania z poziomu używanego programu


Na ekranie zostanie krótko wyświetlone okno dialogowe z opcją anulowania zadania drukowania.

Jeżeli z programu wysłanych zostało do drukarki kilka żądań, mogą one czekać w kolejce druku (na przykład w Menedżerze wydruku systemu Windows). Zajrzyj do dokumentacji używanego programu, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące anulowania żądań druku z komputera.

Jeżeli zadanie drukowania oczekuje w kolejce drukowania (w pamięci komputera) lub w buforze drukarki (Windows 98, Me, 2000 lub XP), należy je usunąć z poziomu komputera.

W systemie Windows 98 lub Windows Me kliknij kolejno Start, Ustawienia, a następnie Drukarki. W systemie Windows 2000 oraz Windows XP kliknij Start, a następnie Drukarki. Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki HP Color LaserJet 3000, 3600 lub 3800, aby otworzyć bufor drukarki. Wybierz zadanie, które chcesz anulować i naciśnij przycisk Usuń. Jeżeli zadanie nie zostało usunięte, może istnieć konieczność wyłączenia i ponownego uruchomienia komputera.

HP 3000 3600 3800 Zatrzymanie aktualnie drukowanego zadania z poziomu używanego programu