Zatrzymanie aktualnie drukowanego zadania z poziomu panelu sterowania drukarki

Zatrzymanie aktualnie drukowanego zadania z poziomu panelu sterowania drukarki


1.

Naciśnij Stop na panelu sterowania drukarki.

2.

Naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow down Zatrzymanie aktualnie drukowanego zadania z poziomu panelu sterowania drukarki, aby podświetlić opcję Anuluj bieżące zadanie, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Zatrzymanie aktualnie drukowanego zadania z poziomu panelu sterowania drukarki, aby anulować zadanie.

Jeżeli drukowanie zadania jest już zbyt zaawansowane, opcja anulowania może nie być dostępna.

HP 3000 3600 3800 Zatrzymanie aktualnie drukowanego zadania z poziomu panelu sterowania drukarki