Wydruk pierwszej strony na innym papierze

Wydruk pierwszej strony na innym papierze


Aby wydrukować pierwszą stronę dokumentu na innym materiale niż jego pozostałą część, należy zastosować opisaną niżej procedurę. Na przykład można wydrukować pierwszą stronę dokumentu na papierze firmowym, a resztę na papierze zwykłym.

1.

Z poziomu używanego programu lub sterownika drukarki wybierz inny podajnik dla pierwszej strony, a inny podajnik dla pozostałych stron.

2.

Załaduj specjalny materiał do podajnika określonego w czynności 1.

3.

Załaduj materiał dla pozostałych stron dokumentu do innego podajnika.

4.

Wydrukuj dokument.

Można również drukować na innym materiale, korzystając z panelu sterowania lub sterownika drukarki do ustawienia rodzajów materiału załadowanych do podajników, a następnie wybierając pierwszą i pozostałe strony według rodzaju materiału.

HP 3000 3600 3800 Wydruk pierwszej strony na innym papierze