Drukowanie na materiale nietypowego formatu

Drukowanie na materiale nietypowego formatu


Drukarka obsługuje jednostronne drukowanie i ręczne drukowanie dwustronne na materiałach nietypowych formatów. Podajnik 1 obsługuje formaty materiałów od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm. Podajnik 2 i podajnik 3 obsługują materiały o rozmiarach od 148 x 210 mm do 215,9 x 355.6 mm.

Jeżeli podczas drukowania na papierze nietypowego formatu podajnik 1 został skonfigurowany z poziomu panelu sterowania jako TYP PODAJNIKA X = TYP DOWOLNY i FORMAT PODAJNIKA X = DOWOLNY, drukarka wydrukuje na jakimkolwiek nośniku, włożonym do tego podajnika.

Niektóre programy i sterowniki drukarek umożliwiają podawanie nietypowych rozmiarów materiałów. Należy pamiętać o ustawieniu prawidłowego formatu materiału zarówno w oknie dialogowym Ustawienia strony, jak i Drukuj. Jeżeli oprogramowanie na to nie pozwala, określ własne rozmiary materiału w menu OBSŁUGA PAPIERU na panelu sterowania drukarki. Zapoznaj się z sekcją Menu obsługi papieru, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Jeżeli używany program wymaga obliczenia marginesów dla nietypowych formatów materiału, należy zajrzeć do pomocy ekranowej do tego programu.

HP 3000 3600 3800 Drukowanie na materiale nietypowego formatu