Zmiana rozmiaru dokumentów

Zmiana rozmiaru dokumentów


Opcje zmiany wymiarów dokumentów umożliwiają przeskalowanie dokumentu do wybranej wartości procentowej jego normalnego rozmiaru. Można drukować dokument na papierze o różnym formacie przy użyciu skalowania lub bez jego użycia.

Aby zmniejszyć lub powiększyć dokument
1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).

2.

Na karcie Efekty obok pozycji % normalnego rozmiaru wpisz żądany procentowy współczynnik zmniejszenia lub powiększenia dokumentu.

Możesz również dostosować ten współczynnik za pomocą paska przewijania.

3.

Kliknij przycisk OK.

Aby wydrukować dokument na papierze o innym formacie
1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).

2.

Na karcie Efekty kliknij opcję Drukuj dokument na.

3.

Wybierz format papieru, na którym chcesz drukować.

4.

Aby wydrukować dokument bez skalowania w celu dopasowania do strony, upewnij się, że opcja Wyskaluj, aby zmieścić nie jest zaznaczona.

5.

Kliknij przycisk OK.

HP 3000 3600 3800 Zmiana rozmiaru dokumentów