Używanie innego papieru i okładek

Używanie innego papieru i okładek


Aby wydrukować pierwszą stronę zlecenia na innym papierze, należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami.

1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).

2.

Na karcie Papier lub Papier/Jakość wybierz odpowiedni papier dla pierwszej strony zlecenia drukowania.

3.

Kliknij opcję Użyj innego papieru/okładki.

4.

Z listy wybierz strony lub okładki, które chcesz wydrukować na innym papierze.

5.

Aby wydrukować przednią lub tylną okładkę, należy również zaznaczyć opcję Dodaj okładkę pustą lub z nadrukami.

6.

Wybierz odpowiedni rodzaj lub źródło papieru dla pozostałych stron zlecenia drukowania.

HP 3000 3600 3800 note Używanie innego papieru i okładek Uwaga

Rozmiar papieru musi być taki sam dla wszystkich stron zlecenia.

HP 3000 3600 3800 Używanie innego papieru i okładek