Ustawianie opcji koloru

Ustawianie opcji koloru


Opcje na karcie Kolor służą do ustalenia sposobu w jaki kolory są interpretowane i drukowane przez oprogramowanie. Wybierz opcję kolorów Automatycznie lub Ręcznie.

Opcja Automatycznie służy do optymalizacji kolorów i półtonów dla tekstu, grafiki i fotografii. Ustawienie Automatycznie dostarcza dodatkowych opcji kolorów dla programów i systemów operacyjnych obsługujących systemy zarządzania kolorami. Ustawienie to jest zalecane do drukowania wszystkich kolorowych dokumentów.

Opcja Ręcznie służy do dostosowania trybów kolorów i półtonów dla tekstu, grafiki i fotografii. Jeśli wykorzystywany jest sterownik PCL, istnieje możliwość dostosowania danych typu RGB. Jeśli wykorzystywany jest sterownik PS, istnieje możliwość dostosowania danych typu RGB lub CMYK.

Aby ustawić opcje kolorów
1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).

2.

Kliknij kartę Kolor.

3.

Z menu podręcznego Opcje koloru wybierz pożądaną opcję.

4.

Jeśli wybrano opcję Ręcznie, kliknij Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia kolorów. Dostosuj ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki i fotografii. Możesz również dostosować ogólne ustawienia drukowania. Kliknij przycisk OK.

5.

Z menu podręcznego Kompozycje kolorów wybierz pożądaną opcję Kolory RGB.

6.

Kliknij przycisk OK.

HP 3000 3600 3800 Ustawianie opcji koloru